A pedagógiai munka hangsúlyos területei:

 

Anyanyelvi nevelés, mese-vers, drámapedagógia:

Élő beszéddel tesszük a mesélést, verselést élménnyé a gyermekek számára. Megteremtjük az ehhez szükséges környezetet. A kommunikáció és az önkifejezés fejlesztését szerepjátékokon keresztül bábozással, mini színdarabokkal, mesejátékokkal valósítjuk meg.

Mozgás és egyensúlyfejlesztés:

Játékos légkörben, a gyermekek egyéni adottságainak, képességeinek figyelembe vételével végezzük. Biztosítjuk a mozgás és egyensúlyfejlesztés megfelelő feltételeit az udvaron és a teremben egyaránt

Esélyegyenlőség biztosítása:

Személyes példamutatással neveljük a másság elfogadására a gyerekeket.

Érzelmi nevelés és szocializáció:

A gyermekek szociális érettségét elősegítő tevékenységeket helyezzük előtérbe. Érzelmi biztonságot, testi-lelki egyensúlyt nyújtó derűs, otthonos és szeretetteljes légkört teremtünk a gyermekek számára, mert ez kiemelkedően fontos az óvodás évek alatt. A gyermekek életrendjét napirendben határozzuk meg. A rendszeresség és az ismétlődések érzelmi biztonságot nyújtanak a gyermekeknek.

Külső világ tevékeny megismerése – környezettudatos nevelés:

A néphagyományokat, helyi hagyományokat a mindennapos foglalkozásokba ágyazottan ismertetjük meg. A környezetünk és a természet megismerését fontos feladatunknak tartjuk. Gyakorlati ismeretekkel szerettetjük meg a természetet, és tanítjuk a gyerekeket a környezet védelmére és a környezettudatos magatartás kialakítására.

Autizmus specifikus fejlesztés, nevelés:

Az autizmussal kapcsolatos komplex gyógypedagógiai, logopédiai, speciális pszichológiai eszköztár együttes, intenzív, komplex módszerének alkalmazása a sérülés-specifikának, az egyénre szabott differenciált fejlesztésnek tükrében.

 

Tevékenységek beépítése a mindennapokba

 

 • Kézműves szabadidős tevékenység szervezése a népi hagyományok megismerése végett délutáni foglalkozások keretében
 • Szociális készségek kialakulásának elősegítése az érzelmi nevelés során, a szabályjátékok kapcsán
 • Magabiztosság, önbizalom kialakítása, a viselkedés terápiás alapelvek pozitív, megerősítésre épülő technikájának alkalmazásával
 • Mozgásjavítás, helyes légzéstechnika kialakítása, ügyesítés a mozgás és egyensúlyfejlesztés keretében
 • Környezeti nevelés ünnepeinek tevékeny megismerése (részletesen a környezettudatos nevelés munkatervében)

 

Terápiás szolgáltatások:

 

 • gyógypedagógiai, logopédiai foglalkozás,
 • craniosacralis terápia,
 • kapcsolati fejlesztés és ABA fejlesztés lehetősége a család árnyékpedagógusával,
 • természetgyógyászati szolgáltatáscsomagok,
 • logopédiai foglalkozások, mozgásfejlesztéssel egyben is
 • Gyógypedagógiai lovaglás 
 • Kutyaterápia
 

Célok:

 

A rehabilitációs pedagógiai program óvodai körülmények között olyan fejlesztési lehetőséget biztosít a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, amely hozzásegíti  őket

 • szűkebb és tágabb környezetük egyre bővülő megismeréséhez,
 • saját életük mindennapi élményeinek megéléséhez, és az ezekben való egyre tevékenyebb részvételhez, továbbá
 • egyszerű társas kapcsolatok kialakításához és fenntartásához, aminek eredményeképpen jobb minőségű életet élhetnek
 • egyéni fejlődésüket pedagógiai portfolió megalkotásával és egyéni fejlesztési tervvel végezzük