Tehetséggondozás, speciális szolgáltatások

 

Ha úgy érzi, gyermeke nem kapja meg a megfelelő törődést, vagy nincs férőhely már az óvodában, ahová gyermekét járatni szeretné…

A Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda legfőbb erénye az integráció gyakorlati megvalósulásában rejlik. Evans és munkatársai (1996) megfogalmazásában az integráció „az a folyamat, amely a fogyatékos és nem fogyatékos tanulók közötti interakció maximális megvalósítását célozza”. Vagyis a hangsúly nem puszta együttléten, hanem az együttes tevékenykedésen, a közös játékban, a közös tanulásban, a kölcsönös kommunikációban van.Sérült gyerekeknél nagy fejlődést jelent, ha „ép” társaival együtt fejlődhet.

Az egészséges gyermekek számára az integráció előnye abban rejlik, hogy toleránsabb, elfogadóbb felnőttekké válnak, ha együtt nevelkednek sajátos nevelési igényű társaikkal. Az óvodapedagógusok munkájukkal, példamutatásukkal segítik az integráció megvalósulását.

Szeretettel várunk olyan gyermekeket, akik valamilyen okból nem könnyen tudnak óvodában elhelyezkedni. Szívesen látunk inzulinos cukorbeteg vagy koncentrációs zavarral küzdő gyerekeket.

Szolgáltatásaink közül kiemeljük a diszlexia-prevenciós kezelést és a kiemelt tehetséggondozást, melyet a kislétszámú csoportjaink támogatnak.